#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน ผู้แข่งขัน กรรมการ
1 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 31 11 54 38
2 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 41 38 70 60
3 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 43 19 75 60
4 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 33 13 49 45
5 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ 16 8 22 21
6 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 13 3 18 16
7 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 17 8 34 29
8 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 16 7 28 22
9 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 33 9 56 50
10 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 14 11 24 19
11 โรงเรียนบ้านโนนจิก 19 6 31 22
12 โรงเรียนบ้านโนนสูง 36 11 70 43
13 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 36 7 82 46
14 โรงเรียนบ้านระโยง 12 6 31 21
15 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 13 3 20 17
16 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 39 15 76 57
17 โรงเรียนบ้านหนองทา 12 7 23 17
18 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 20 10 34 21
19 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 16 3 27 23
20 โรงเรียนมหาราช 2 13 5 23 18
21 โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก 0 0 0 0
รวม 473 200 847 645  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม