หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 41 36
87.80%
3
7.32%
2
4.88%
41
2 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 43 33
78.57%
5
11.90%
4
9.52%
42
3 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 35 27
79.41%
6
17.65%
1
2.94%
34
4 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 39 22
73.33%
5
16.67%
3
10.00%
30
5 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 31 21
77.78%
1
3.70%
5
18.52%
27
6 โรงเรียนบ้านโนนสูง 36 19
57.58%
12
36.36%
2
6.06%
33
7 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 33 18
62.07%
7
24.14%
4
13.79%
29
8 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 33 15
55.56%
4
14.81%
8
29.63%
27
9 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 16 11
68.75%
2
12.50%
3
18.75%
16
10 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ 16 9
56.25%
3
18.75%
4
25.00%
16
11 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 16 8
53.33%
7
46.67%
0
0.00%
15
12 โรงเรียนมหาราช 2 13 8
61.54%
2
15.38%
3
23.08%
13
13 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 13 8
66.67%
2
16.67%
2
16.67%
12
14 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 13 8
66.67%
2
16.67%
2
16.67%
12
15 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 14 8
57.14%
3
21.43%
3
21.43%
14
16 โรงเรียนบ้านโนนจิก 18 7
50.00%
4
28.57%
3
21.43%
14
17 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 20 7
35.00%
8
40.00%
5
25.00%
20
18 โรงเรียนบ้านระโยง 12 6
54.55%
1
9.09%
4
36.36%
11
19 โรงเรียนบ้านหนองทา 12 5
45.45%
4
36.36%
2
18.18%
11
20 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 17 5
38.46%
6
46.15%
2
15.38%
13
21 โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม