หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 41 4
80.00%
0
0.00%
1
20.00%
5
2 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 43 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
3 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 35 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
4 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 39 7
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
7
5 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 31 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
6 โรงเรียนบ้านโนนสูง 36 2
50.00%
1
25.00%
1
25.00%
4
7 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 33 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
8 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 33 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
9 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 16 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
10 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ 16 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
11 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 16 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
12 โรงเรียนมหาราช 2 13 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
13 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 13 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
14 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 13 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
15 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 14 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
16 โรงเรียนบ้านโนนจิก 18 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
17 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 20 2
50.00%
0
0.00%
2
50.00%
4
18 โรงเรียนบ้านระโยง 12 1
33.33%
0
0.00%
2
66.67%
3
19 โรงเรียนบ้านหนองทา 12 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
20 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 17 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
21 โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม