สรุปอันดับเหรียญ - ไม่วิ่ง
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 43 21 6 5 32 33 5 4 42
2 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 41 18 17 2 37 36 3 2 41
3 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 36 15 8 3 26 27 6 1 34
4 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 31 11 4 4 19 21 1 5 27
5 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 39 8 11 4 23 22 5 3 30
6 โรงเรียนบ้านโนนสูง 36 7 6 6 19 19 12 2 33
7 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 33 7 7 5 19 18 7 4 29
8 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 33 6 6 5 17 15 4 8 27
9 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 16 5 2 1 8 8 7 0 15
10 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 13 5 1 1 7 8 2 2 12
11 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 13 5 1 1 7 8 2 2 12
12 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 20 4 1 6 11 7 8 5 20
13 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 14 4 0 2 6 8 3 3 14
14 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 16 3 1 5 9 11 2 3 16
15 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ 16 3 2 2 7 9 3 4 16
16 โรงเรียนบ้านระโยง 12 2 2 0 4 6 1 4 11
17 โรงเรียนบ้านโนนจิก 19 2 1 2 5 7 4 3 14
18 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 17 2 3 0 5 5 6 2 13
19 โรงเรียนมหาราช 2 13 1 3 3 7 8 2 3 13
20 โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 โรงเรียนบ้านหนองทา 12 0 4 0 4 5 4 2 11
รวม 473 129 86 57 272 281 87 62 430

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม