สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 41 36 3 2 41
2 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 43 33 5 4 42
3 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 36 27 6 1 34
4 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 39 22 5 3 30
5 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 31 21 1 5 27
6 โรงเรียนบ้านโนนสูง 36 19 12 2 33
7 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 33 18 7 4 29
8 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 33 15 4 8 27
9 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 16 11 2 3 16
10 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ 16 9 3 4 16
11 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 16 8 7 0 15
12 โรงเรียนมหาราช 2 13 8 2 3 13
13 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 13 8 2 2 12
14 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 13 8 2 2 12
15 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 14 8 3 3 14
16 โรงเรียนบ้านโนนจิก 19 7 4 3 14
17 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 20 7 8 5 20
18 โรงเรียนบ้านระโยง 12 6 1 4 11
19 โรงเรียนบ้านหนองทา 12 5 4 2 11
20 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 17 5 6 2 13
21 โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก 0 0 0 0 0
รวม 473 281 87 62 430

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม