#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กชาย แทนคุณ อิสระภาพ
2.เด็กหญิง วรรณวิษา ละมูล
1.นาง ณัฐิยารัตน์ แก้วไสย
2.นาง อำนาจ หลักเพชร
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง ศุภนุช สีโส
1.นาง ชบาไพร ทาเสนาะ
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
74.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง ธัญชนก แดงโพธิ์วงศ์
1.นาย ธีรศักดิ์ พันธ์ขาว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม