#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
68.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง ดวงกมล วัดทุ่งใหญ่
1.นาง สุธัญญา ทาทอง
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
60.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กชาย ธนกฤติ อินทโส
1.นาง สตริยาภรณ์ ละมูล
3 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
67.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง วาสนา ละมูล
1.นางสาว อรวรรณ ละมูล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม