#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
73.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย เพชรราช นิสระ
1.นางสาว สุชาฏา บุญนำ
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
73.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ฉันท์สินี กุศรี
1.นางสาว สุชาฏา บุญนำ
3 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
70.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย ปิยพงษ์ แผ่นผา
1.นางสาว สุชาฏา บุญนำ
4 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ นางวงศ์
2.เด็กหญิง สุพาวดี อินทร์งาม
1.นางสาว ปทุมวัน พละศักดิ์
2.นางสาว นฤมล พงษ์พยุหะ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม