#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
65.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กชาย รัชฎา บัวงาม
2.เด็กหญิง อภิชญา ยศศิริ
1.นาง ปพรรณพร บุญหวาน
2.นาย ธานี บุญหวาน
2 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
67.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กหญิง ปิยธิดา ชินทอง
2.เด็กชาย ประวิทย์ ทองหล่อ
3.เด็กหญิง ณัฐกฤตา บุญส่ง
1.นาย บัญญัติ ศรีไทย
2.นางสาว นุสสรี คำพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม