#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
63.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย ถกลเกียรติ พื้นผา
1.นาง สมจิตร เงินบำรุง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
60.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย กิตติพล พลจันทึก
1.นาง ดารณี สร้อยมาลุน
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
64.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง พรไพลิน ไชยมาลี
1.นาง สมจิตร เงินบำรุง
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
68.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ ลูกสีดา
2.เด็กหญิง ฐิติมาภรณ์ ศรีพารา
1.นาง กัญญารัตน์ ผิวทน
2.นาง ดารณี สร้อยมาลุน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม