#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
60.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง พฤกษา แสงทอง
1.นาง มณีรัตน์ มนตรี
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
60.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง จีราพร ด้วงพล
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
67.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ธนภัทร สมบูรณ์
1.นาย ทรงเกียรติ ราษี
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
67.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง สายธาร ผิวอ่อน
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม