#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
66.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง สุนิษา พันแก่น
1.นางสาว รสสุคนธ์๋ ดวงตะวัน
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
62.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง กฤติกา เสาะแสวง
1.นางสาว รสสุคนธ์ ดวงตะวัน
3 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
64.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ต่อนคำสน
2.เด็กชาย ชัยธวัช จั่วจันทึก
1.นาย กิตติ คนรู้
2.นางสาว รสสุคนธ์ ดวงตะวัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม