#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
67.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กหญิง สิรินภา เอี่ยมสะอาด
1.นางสาว กฤษณา ชูรัตน์
2 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
69.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย ขวัญเมือง วันดี
2.เด็กชาย อนุพงค์ อุทา
3.เด็กชาย ทวีศักดิ์ พิมพ์สาร
1.นางสาว ขวัญฤดี โพธิ์ชัย
2.นางสาว วริศราภรณ์ เสาร์เวียง
3 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
60.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย อนุชา ข้อแก้ว
2.เด็กชาย ธีรยุทธ สวนไทยสงค์
1.นางสาว เจริญศรี ย่อมพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม