#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
66.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง วิภาดา ไตรศรี
1.นาง สุภาณีย์ นาคะประวิง
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
62.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง อักษราภัค มนต์ทอง
2.เด็กหญิง พิมพ์วลี โกยทา
3.เด็กหญิง รจนา มะณี
1.นาย ปรีดา โมรานิล
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
67.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย กฤษณะ นามวิชัย
2.เด็กหญิง ญาณันธร ทรงกลด
1.นาง ใบบัว วงศ์จันทร์
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
65.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย นันทนัช แก้วคุ้ม
2.เด็กหญิง นภัสสร ละมูล
1.นาง ดวงสมร เกษรพุด
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
68.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย กรวิทย์ สายจันทร์
1.นาง ใบบัว วงศ์จันทร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม