#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
67.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง มุฐิตา จันทร์พูล
1.นาง ธนียา ส่งเสริม
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
65.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง สุทธิดา จอมพันธ์
1.นาย ศิริ ศิรินัย
3 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
65.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง สุธิมา เกยมาศ
1.นางสาว พัทธนันท์ บุญแก้ว
4 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
68.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง กานต์มณี ครองยุติ
2.เด็กหญิง ศรารัตน์ แก้วคำชาติ
3.เด็กหญิง กิ่งทอง บึงไกร
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
2.นาย ธีรพัฒน์ มุ่งหมาย
5 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
65.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง เทวี จันทง
2.เด็กหญิง ลลิตา เชื้อลิ้นฟ้า
3.เด็กหญิง อรณิชชา สุขธูป
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม