#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
72.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กหญิง วรัญญา ปะวะเข
1.นาย สุเทพ เบิกบาน
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กหญิง อรจิรา เรื่องหงษา
1.นางสาว สุภาภร ขุนธิวงศ์
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กหญิง ฉัตรชนก บัวจันทร์
1.นางสาว สุภาภร ขุนธิวงศ์
4 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
70.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กหญิง ชาลิดา โพธิ์อุดม
2.เด็กหญิง ยิ่งลักษณ์ สำลี
3.เด็กชาย กฤษฎา จิรังดา
1.นางสาว สุณิสา คุณโคตร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม