#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
64.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กชาย ณัฐชัย ยืนนาน
1.นาย สุเทพ เบิกบาน
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
65.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ โฆษา
2.เด็กชาย ธนพล สมรัตน์
1.นางสาว ศิริภา นุ่มพันธ์
2.นางสาว ปวริศา พิบูลย์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม