#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กชาย ภัทรดนัย ซีซ่า
2.เด็กหญิง กันติยา ละมูล
3.เด็กหญิง ณิชารัศม์ นันคำ
1.นาง ปวริศา พิบูลย์
2.นางสาว ศิริภา นุ่มพันธ์
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กชาย พรชัย สวัสดี
2.เด็กชาย ไพศาล สุพรรณ
3.เด็กชาย นนทวัฒน์ จรเด็จ
1.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
2.นาย สมรัก สมหวัง
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กชาย พุฒิพงศ์ จันทร์แรม
2.เด็กชาย ธันธพัฒน์ สุระชาติ
1.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
2.นาย สุเทพ เบิกบาน
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กหญิง ชลดา ไม้งาม
1.นางสาว สุภาภร ขุนธิวงศ์
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กชาย บุญรัตน์ โยธา
2.เด็กชาย ภูริภัทธิ์ บุญเพิ่ม
3.เด็กชาย วชิระ มะโนไพร
1.นางสาว สุภาภร ขุนธิวงศ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม