#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
64.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กชาย พัชรพล ปัญญาคม
1.นางสาว บุษบา แก้วมูล
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
67.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กชาย วิรูปักษ์ พิทักษ์
2.เด็กหญิง ปวันรัตน์ สามารถ
1.นางสาว เกวลี ศรีญา
2.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
66.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ เกตุย้อย
2.เด็กหญิง ธีรดา พงษ์เกิดลาภ
1.นางสาว นราทร สัตพันธ์
2.นางสาว สินีรัตน์ อินต๊ะติ๊บ
4 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
68.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง ปิ่นมณี จันทร์พรม
2.เด็กชาย นพดล เสือยา
1.นางสาว นราทร สัตพันธ์
2.นางสาว สินีรัตน์ อินต๊ะติ๊บ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม