#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
66.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง วลีรัตน์ สุระชาติ
1.นางสาว ละอองดาว ใจกัด
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
66.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย นัทวัฒน์ ศรีสุข
2.เด็กหญิง รติมา เพ็งกระจ่าง
1.นางสาว สุชีรา แสนรังค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม