#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
61.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง อนุสรา วิเศษสังข์
2.เด็กหญิง จิราพรรณ แก้วจินดา
3.เด็กหญิง สุทธิลักษณ์ หลักบุญ
1.นางสาว นิ่มนุตร์ พิมพารัตน์
2.นางสาว เบญจวรรณ ขันตี
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
65.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง นราธิป ปัดถา
1.นางสาว กมลวรรณ อัศฤกษ์
3 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
61.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ดวงคำ
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ฟักแฟง
1.นางสาว เบญจวรรณ ขันตี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม