#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย จักรธร ยี่สุ่น
1.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
76.33
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย วิชชากร พิทักษ์
1.นาง วัชราภรณ์ บุญชิต
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
73.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย โสภณวิชญ์ มวลพรม
1.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม