#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
68.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ชลิตา สุชาติ
2.เด็กชาย ตุลา สุจันทร์
1.นาง อุไรรัตน์ สุวรรณกูฏ
2.นาง สุสดี ศรีแก้ว
2 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
64.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง อรวิมล คืนผล
2.เด็กหญิง ปาริตา คืนผล
1.นาย อิศรา เถาว์โท
2.นาง นางอุไรรัตน์ สุวรรณกูฏ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม