เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่ คู่มือ
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 21
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 473
 • จำนวนนักเรียน 847
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 645
 • จำนวนกรรมการ 200
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 1,492
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 1,692
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 283 / 283 (100.00%)
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านโนนจิก
  2. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
  3. ผู้ดูแลระบบ
  4. โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
  5. โรงเรียนบ้านหนองทา
  6. ศูนย์จัดการแข่งขัน
  7. กลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
  8. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
  9. โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
  10. โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 3
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 3
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 20
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 532
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 3319
 • เริ่มนับ 11 มิถุนายน 2559
 • IP:3.226.97.214

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด :

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
(หนังสือประกาศ คลิกที่นี่)

:12 สิงหาคม 2560

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 36 3 2 41
2 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 33 5 4 42
3 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 27 6 1 34
4 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 22 5 3 30
5 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 21 1 5 27
6 โรงเรียนบ้านโนนสูง 19 12 2 33
7 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 18 7 4 29
8 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 15 4 8 27
9 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 11 2 3 16
10 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ 9 3 4 16
11 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 8 7 0 15
12 โรงเรียนมหาราช 2 8 2 3 13
13 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 8 2 2 12
14 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 8 2 2 12
15 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 8 3 3 14
16 โรงเรียนบ้านโนนจิก 7 4 3 14
17 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 7 8 5 20
18 โรงเรียนบ้านระโยง 6 1 4 11
19 โรงเรียนบ้านหนองทา 5 4 2 11
20 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 5 6 2 13
21 โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก 0 0 0 0
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 41 36
87.80%
3
7.32%
2
4.88%
41
2 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 43 33
78.57%
5
11.90%
4
9.52%
42
3 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 35 27
79.41%
6
17.65%
1
2.94%
34
4 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 39 22
73.33%
5
16.67%
3
10.00%
30
5 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 31 21
77.78%
1
3.70%
5
18.52%
27
6 โรงเรียนบ้านโนนสูง 36 19
57.58%
12
36.36%
2
6.06%
33
7 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 33 18
62.07%
7
24.14%
4
13.79%
29
8 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 33 15
55.56%
4
14.81%
8
29.63%
27
9 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 16 11
68.75%
2
12.50%
3
18.75%
16
10 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ 16 9
56.25%
3
18.75%
4
25.00%
16

ตารางการแข่งขัน
สรุปการแข่งขันรายวัน
สรุปการวันแข่งขันตามสถานที่
สรุปการตัดสินรายวันของกรรมการ
เกณฑ์การแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน โทร 08-7262-3621,09-0246-9931 LineID: yaservice9807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม